รับทำเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งแบบธรรมดา หรือ เว็บCMS (Content Management System)
...

รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ สร้างเว็บของคุณให้ดีที่สุด ระบบใช้งานง่าย มีความรวดเร็ว ออกแบบได้ตามความต้องการ พร้อมทั้งดูแลเว็บไซต์หลังการพัฒนาฟรี 1 เดือน โดยบริการจัดทำเว็บไซต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

 1. เว็บไซต์ธรรมดา เป็นเว็บไซต์ที่ไม่มีระบบหลังบ้าน เมื่อออกแบบและจัดทำเว็บไซต์เสร็จสิ้น จะมีการแก้ไขคอนเทนส์รูปภาพ บทความต่างๆให้ฟรีเป็น เวลา 1 เดือน โดยมีรายละเอียดระบบดังนี้
  • ฟรี Host & domain
  • ระบบส่งอีเมลล์แจ้งเตือนการติดต่อ
  • ระบบนับยอดผู้ชมเว็บไซต์
  • ออกแบบดีไซน์หน้าเว็บไซต์ตามความต้องการ
  • อื่นๆ สามารถสอบถามระบบเพิ่มเติมได้ ตามความต้องการ
 2. เว็บไซต์ CMS เป็นเว็บไซต์ที่ระบบหลังบ้าน สามารถแก้ไขบทความ รูปภาพ แบนเนอร์ต่างๆได้ตัวเอง พร้อมทั้งมีระบบรายงานสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 
  • ฟรี Host & domain
  • ระบบ CMS (แก้ไขความข้อความ บทความ รูปภาพ แบรนเนอร์ต่างๆได้ด้วยตัวเอง)
  • ระบบส่งอีเมลล์แจ้งเตือนการติดต่อ
  • ระบบรายงานสถิติการเข้าชมเว็บและสถิติการเข้าดูแต่บทความ
  • ออกแบบดีไซน์หน้าเว็บตามความต้องการ
  • ออกแบบเมนูต่างๆตามต้องการ
  • อื่นๆ สามารถสอบถามระบบเพิ่มเติมได้ ตามความต้องการ